Ekonomika preduzeća - Info

Osnovno:
ISSN 0353-443X
izdavač(i) Savez ekonomista Srbije
veb adresa www.ses.org.rs/srp/ekonomika_preduzeca.php
periodičnost tromesečno
početna godina 1988
glavni urednik Dragan Đuričin
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Dobrinjska 11/I, 11000 Beograd
kontakt Ana Jurić
e-adresa redakcija@ses.org.rs
telefon 011/2644-980; 011/3613-409
Status:
kategorija časopisa K51
CEON impakt faktor 5 0,226
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci