Baština - Info

Osnovno:
ISSN 0353-9008
izdavač(i) Institut za srpsku kulturu Priština - Leposavić
periodičnost polugodišnje
početna godina 1991
glavni urednik Srđan Slović
Osoba za kontakt:
e-adresa institut.skp@gmail.com
Status:
kategorija časopisa K52, K52
CEON impakt faktor 5 0,009