Podzemni radovi - Info

Osnovno:
ISSN 0354-2904
eISSN 2560-3337
izdavač(i) Univerzitet u Beogradu - Rudarsko-geološki fakultet
veb adresa www.rgf.bg.ac.rs/publikacije/PodzemniRadovi/
periodičnost polugodišnje
početna godina 1992
glavni urednik Rade Tokalić
Kontakt:
kontakt Veljko Lapčević
e-adresa podzemniradovi@rgf.bg.ac.rs
telefon 011/3219-177
Status:
kategorija časopisa PK53, PK53
BIČ impakt faktor 5 0,042
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci