Marketing

Osnovno:
ISSN 0354-3471
eISSN 2334-8364
izdavač(i) Srpsko udruženje za marketing
veb adresa www.sema.rs/marketing.php
periodičnost tromesečno
početna godina 1970
glavni urednik Ljiljana Stanković
Kontakt:
adresa uredništva P. Fah 137, 11006 Beograd
kontakt Ana Popović
e-adresa redakcija@sema.rs
telefon 011/2146-605
Status:
kategorija časopisa PK52
BIČ impakt faktor 5 0,200
referisan u SCIndeks
Obezbeđivanje kvaliteta:
prijava radova onlajn SCIndeks Asistent
praćenje recenziranja SCIndeks Asistent
prethodno publikovanje www.sema.rs/marketing.php
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
zaštita od plagijarizma CrossCheck/iThenticate posredstvom SCIndeks Asistenta, proverom prihvaćenih radova
legitimnost citiranja CiteMatcher posredstvom SCIndeks Asistenta
ključne reči zasnovane na tezaurusu AKwA/KwASS posredstvom SCIndeks Asistenta