Arhitektura i urbanizam

Osnovno:
ISSN 0354-6055
eISSN 2217-8074
izdavač(i) Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
veb adresa www.iaus.ac.rs/code/navigate.aspx?Id=111
periodičnost polugodišnje
početna godina 1994
glavni urednik Dr Mila Pucar, glavni i odgovorni urednik
Kontakt:
adresa uredništva Bulevar Kralja Aleksandra 73/II, 11000 Beograd
kontakt dr Mila Pucar
e-adresa milenam@iaus.ac.rs
pucarmila@gmail.com
telefon 011/3207-303
fax 011/3370-203
Status:
kategorija časopisa PK51
BIČ impakt faktor 5 0,106
referisan u SCIndeks
Obezbeđivanje kvaliteta:
prijava radova onlajn SCIndeks Asistent
praćenje recenziranja SCIndeks Asistent
prethodno publikovanje SCIndeks Asistent
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
zaštita od plagijarizma CrossCheck/iThenticate posredstvom SCIndeks Asistenta, proverom prihvaćenih radova
legitimnost citiranja CiteMatcher posredstvom SCIndeks Asistenta
ključne reči zasnovane na tezaurusu AKwA/KwASS posredstvom SCIndeks Asistenta