Arhitektura i urbanizam

Osnovno:
ISSN 0354-6055
eISSN 2217-8074
izdavač Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
veb adresa www.iaus.ac.rs/code/navigate.aspx?Id=111
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 1994
urednik Mila Pucar
Kontakt:
e-adresa milenam@iaus.ac.rs
mp@iaus.ac.rs
telefon 011/3370-091
fax 011/3370-203
Status:
kategorija časopisa PK52
BIČ impakt faktor 5 0,226
Obezbeđivanje kvaliteta:
prijava radova onlajn SCIndeks Asistent
praćenje recenziranja SCIndeks Asistent
prethodno publikovanje SCIndeks Asistent
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
zaštita od plagijarizma CrossCheck/iThenticate posredstvom SCIndeks Asistenta, proverom prihvaćenih radova
legitimnost citiranja CiteMatcher posredstvom SCIndeks Asistenta
ključne reči zasnovane na tezaurusu AKwA/KwASS posredstvom SCIndeks Asistenta