Arhitektura i urbanizam - Инфо

Основно:
ISSN 0354-6055
еИССН 2217-8074
издавач(и) Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd
веб адреса www.iaus.ac.rs/code/navigate.aspx?Id=111
периодичност полугодишње
почетна година 1994
главни уредник Mila Pucar
Особа за контакт:
адреса уредништва Bulevar Kralja Aleksandra 73/II, 11000 Beograd
контакт Dr Ana Niković
е-адреса anan@iaus.ac.rs
milenam@iaus.ac.rs
телефон 011/3207-316; 011/3207310
фаx 011/3370-203
Статус:
категорија часописа K51
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,051
CEON IF5 0,305
реферисан у SCIndeks
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
OA статус индексиран у DOAJ
лиценца CC BY-SA