Biljni lekar - Info

Osnovno:
ISSN 0354-6160
izdavač(i) Poljoprivredni fakultet - Departman za zaštitu bilja i životne sredine "dr Pavla Vukasovića"
periodičnost šest puta godišnje
početna godina 1995
glavni urednik Tatjana Kereši
Osoba za kontakt:
kontakt Ivanka Sekulić
e-adresa biljnilekar@polj.uns.ac.rs
telefon 021/4853-356
Status:
kategorija časopisa PK53
CEON impakt faktor 5 0,131