Metalurgija - Info

Osnovno:
ISSN 0354-6306
novi naslov Metallurgical and Materials Engineering (ISSN: 2217-8961) od 2012
izdavač(i) Savez inženjera metalurgije Srbije
veb adresa metalurgija.org.rs/mjom/index.htm
periodičnost tromesečno
početna godina 1995
glavni urednik Milan Jovanović T.
Osoba za kontakt:
kontakt Bojana Stefanović i Karlo Raić
e-adresa info@metalurgija.org.rs
telefon 011/32-41-613, 33-70-488