IMK-14 - Istraživanje i razvoj

Osnovno:
ISSN 0354-6829
izdavač Institut IMK "14. oktobar", Kruševac
veb adresa www.imk14-rad.com
periodičnost polugodišnje
početna godina 1995
urednik Milomir Gašić
Kontakt:
kontakt Mirjana Živković
telefon 037/421-502 lok. 2848
Status:
kategorija časopisa PK53
BIČ impakt faktor 5 0,059