Opšta medicina - Info

Osnovno:
ISSN 0354-7132
eISSN 2217-3994
izdavač(i) Srpsko lekarsko društvo - Sekcija opšte medicine
veb adresa www.opstamedicina.org
periodičnost polugodišnje
početna godina 1995
glavni urednik Suzana Stanković
Kontakt:
adresa uredništva Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
kontakt Slavoljub Živanović
e-adresa ompm@bvcom.net
telefon 011/3234-450, 3234-261
Status:
kategorija časopisa PK52
BIČ impakt faktor 5 0,045
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci