Zavarivanje i zavarene konstrukcije - Info

Osnovno:
ISSN 0354-7965
izdavač(i) DUZS - Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji
veb adresa www.duzs.org.rs
periodičnost tromesečno
početna godina 1996
glavni urednik Milica Antić
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Grčića Milenka 67, 11000 Beograd
kontakt Vesna Jović
e-adresa duzs@eunet.rs
duzs011@gmail.com
telefon 011/2420-652
Status:
kategorija časopisa PK52
CEON impakt faktor 5 0,098
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci