Nauka, bezbednost, policija - Info

Osnovno:
ISSN 0354-8872
eISSN 2620-0406
izdavač(i) Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd
veb adresa nbp.kpu.edu.rs/
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 1996
glavni urednik Prof. dr Stevo Jaćimovski, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Cara Dušana 196, 11080 Zemun
kontakt Olivera Jezdimirović
e-adresa casopis@kpu.edu.rs
telefon 011/3107-918; 011/3107-170
Status:
kategorija časopisa K24, K51
CEON WoS IF2 0,045
CEON WoS IF5 0,029
CEON IF5 0,250
referisan u SCIndeks, ERIH PLUS
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci