Nauka, bezbednost, policija

Osnovno:
ISSN 0354-8872
izdavač(i) Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
veb adresa www.kpa.edu.rs/cms/akademija/izdavackadelatnost/nbp
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 1996
glavni urednik Boban Milojković
Kontakt:
adresa uredništva Cara Dušana 196, 11080 Zemun
kontakt Marija Blagojević
e-adresa casopis@kpa.edu.rs
telefon 011/3107170
Status:
kategorija časopisa PK51, PK51, PK52
BIČ impakt faktor 5 0,240
referisan u SCIndeks
Obezbeđivanje kvaliteta:
prijava radova onlajn SCIndeks Asistent
praćenje recenziranja SCIndeks Asistent
prethodno publikovanje SCIndeks Asistent
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
zaštita od plagijarizma CrossCheck/iThenticate posredstvom SCIndeks Asistenta, proverom svih podnetih radova
legitimnost citiranja CiteMatcher posredstvom SCIndeks Asistenta
ključne reči zasnovane na tezaurusu AKwA/KwASS posredstvom SCIndeks Asistenta