Nauka, bezbednost, policija - Info

Osnovno:
ISSN 0354-8872
eISSN 2620-0406
izdavač(i) Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
veb adresa www.kpa.edu.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=79:nbp&catid=40:nbp&Itemid=137
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 1996
glavni urednik Biljana Simeunović-Patić, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Cara Dušana 196, 11080 Zemun
kontakt Vuk Kulić, Ivana Stevanović Rašković
e-adresa casopis@kpa.edu.rs
telefon 011/3107225
Status:
kategorija časopisa K24, K51
CEON WoS IF2 0,029
CEON WoS IF5 0,017
CEON IF5 0,274
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci