Acta medica Medianae - Info

Osnovno:
ISSN 0365-4478
eISSN 1821-2794
izdavač(i) Univerzitet u Nišu - Medicinski fakultet, Niš
veb adresa publisher.medfak.ni.ac.rs/index.php/en/n-u-en/izd-v-sh-v-en/acta-medica-medianae-en
periodičnost tromesečno
početna godina 1962
glavni urednik Boris Đinđić ORCID, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za patofiziologiju, Srbija
Kontakt:
adresa uredništva Bulevar dr Zorana Đinđića 81, 18000 Niš
osoba za kontakt Boris Đinđić
e-adresa acta@medfak.ni.ac.rs
telefon +381-65-88-40-088
Status:
kategorija časopisa C1
CEON WoS IF2 0,103
CEON WoS IF5 0,076
CEON IF5 0,323
referisan u SCIndeks, DOAJ, EBSCO
CrossRef/DOI izdavač na bazi članarine
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY