Nastava i vaspitanje - Info

Osnovno:
ISSN 0547-3330
eISSN 2560-3051
izdavač(i) Pedagoško društvo Srbije
veb adresa www.pedagog.rs/nastava-i-vaspitanje
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 1952
glavni urednik Emina Hebib
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Terazije 26, 11000 Beograd
kontakt Bojana Stojanović
e-adresa drustvo@pedagog.rs
telefon 011/2687-749; 064/09-41-321
Status:
kategorija časopisa PK52
CEON impakt faktor 5 0,128
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-SA