Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

Osnovno:
ISSN 0550-2179
izdavač Pravni fakultet
veb adresa www.pf.uns.ac.rs/nauka/izdanja/73-izdavastvo/zbornik/598-2014-01-09-09-41-15
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 1966
urednik Dragiša Drakić
Kontakt:
telefon 021/48-53-016
Status:
kategorija časopisa PK52
BIČ impakt faktor 5 0,053
Obezbeđivanje kvaliteta:
prijava radova onlajn SCIndeks Asistent
praćenje recenziranja SCIndeks Asistent
prethodno publikovanje SCIndeks Asistent
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
zaštita od plagijarizma CrossCheck/iThenticate posredstvom SCIndeks Asistenta, proverom svih podnetih radova
legitimnost citiranja CiteMatcher posredstvom SCIndeks Asistenta
ključne reči zasnovane na tezaurusu AKwA/KwASS posredstvom SCIndeks Asistenta