Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad - Info

Osnovno:
ISSN 0550-2179
eISSN 2406-1255
izdavač(i) Univerzitet u Novom Sadu - Pravni fakultet, Novi Sad
veb adresa www.pf.uns.ac.rs/nauka/izdanja/73-izdavastvo/zbornik/598-2014-01-09-09-41-15
periodičnost tromesečno
početna godina 1966
glavni urednik Slobodan Orlović, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Trg Dositeja Obradovića 1, 21000 Novi Sad
kontakt Slobodan Orlović
e-adresa zbornik@pf.uns.ac.rs
telefon 021/48-53-016
Status:
kategorija časopisa K51
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,041
referisan u SCIndeks, HeinOnline, EBSCO
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY