Nasleđe - Info

Osnovno:
ISSN 1450-605X
eISSN 2560-3264
izdavač(i) Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd
veb adresa beogradskonasledje.rs/casopis-nasledje
periodičnost godišnje
početna godina 1990
glavni urednik Marina S. Pavlović, docent na Alfa BK Univerzitetu u Beogradu
Osoba za kontakt:
kontakt Ana Sibinović
e-adresa zzskgb@beotel.rs
ana.sibinovic@beogradskonasledje.rs
telefon 011/3287-557
fax 011/3287-411
Status:
kategorija časopisa K24
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,022
CEON IF5 0,180
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY