Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu - Info

Osnovno:
ISSN 1450-7552
eISSN 2334-9441
izdavač(i) Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet
veb adresa zbornik.gef.bg.ac.rs
periodičnost godišnje
početna godina 1994
glavni urednik Dejan Šabić, Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Studentski trg 3/III, 11000 Beograd
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Studentski trg 3/III, 11000 Beograd
kontakt Dejan Šabić
e-adresa zbornik@gef.bg.ac.rs
telefon 011/2637421
Status:
kategorija časopisa K52
CEON impakt faktor 5 0,211
referisan u Srpski citatni indeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci