Sabornost - Info

Osnovno:
ISSN 1450-9148
eISSN 2406-1263
izdavač(i) Eparhija braničevska - Požarevac, Odbor za prosvetu i kulturu
veb adresa www.sabornost.org
periodičnost godišnje
početna godina 1995
glavni urednik Ignatije Midić
Osoba za kontakt:
adresa uredništva FAH 39, Hajduk Veljkova 2, 12000 Požarevac
kontakt Goran Ilić
e-adresa casopis.sabornost@yahoo.com, zlatkomatic@yahoo.com
telefon 012/7100-222
Status:
kategorija časopisa PK52
CEON impakt faktor 5 0,013
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci