ABC - časopis urgentne medicine - Info

Osnovno:
ISSN 1451-1053
eISSN 2560-3922
izdavač(i) Srpsko lekarsko društvo - Sekcija urgentne medicine, Beograd
veb adresa urgentnamedicina.sld.org.rs/sr/casopis/
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 2001
glavni urednik Zagorka Maksimović, Gradski Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Beograd
Kontakt:
osoba za kontakt Zagorka Maksimović
e-adresa abc.casopis@gmail.com
telefon 063/542-094
Status:
kategorija časopisa K52
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,031
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-SA