Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja - Info

Osnovno:
ISSN 1452-5917
izdavač(i) Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu
veb adresa www.dif.bg.ac.rs/index.php/godisnjak
periodičnost godišnje
početna godina 2001
glavni urednik Sandra Radenović, Milan Matić
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Blagoja Parovića 156, 11000 Beograd
kontakt Saša Golub
e-adresa dekanat@fsfv.bg.ac.rs, sasa.golub@fsfv.bg.ac.rs
telefon 011/3531-000
Status:
kategorija časopisa PK53, PK53
CEON impakt faktor 5 0,023