TIMS. Acta

Osnovno:
ISSN 1452-9467
eISSN 2406-1344
izdavač(i) Univerzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
veb adresa www.tims.edu.rs/category/nauka/tims-acta
periodičnost polugodišnje
početna godina 2007
glavni urednik Prof. dr Violeta Zubanov, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
Kontakt:
adresa uredništva Radnička 30A/II, 21000 Novi Sad
kontakt Jovan Plećaš
e-adresa redakcija@tims.edu.rs
violeta.zubanov@tims.edu.rs
jovan.plecas@tims.edu.rs
telefon 021/530-633
fax 021/530-232
Status:
kategorija časopisa PK52, PK52, PK52
BIČ impakt faktor 5 0,154
referisan u SCIndeks
Obezbeđivanje kvaliteta:
prijava radova onlajn SCIndeks Asistent
praćenje recenziranja SCIndeks Asistent
prethodno publikovanje SCIndeks Asistent
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
zaštita od plagijarizma CrossCheck/iThenticate posredstvom SCIndeks Asistenta, proverom prihvaćenih radova
legitimnost citiranja CiteMatcher posredstvom SCIndeks Asistenta
ključne reči zasnovane na tezaurusu AKwA/KwASS posredstvom SCIndeks Asistenta