Management: Journal for Theory and Practice Management - Info

Osnovno:
ISSN 1820-0222
prethodni naslov Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta (ISSN: 0354-8635) do 2001
eISSN 2406-0658
izdavač(i) Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka, Beograd
veb adresa management.fon.bg.ac.rs
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 2002
glavni urednik Mladen Čudanov, Univerzitet u Beogradu, FON
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Jove Ilića 154, 11000 Beograd
kontakt Andrej Novović
e-adresa manage@fon.bg.ac.rs
telefon 011/3950-835
Status:
kategorija časopisa K51
CEON WoS IF2 0,145
CEON WoS IF5 0,130
CEON IF5 0,568
CrossRef/DOI izdavač na bazi članarine
OA status indeksiran u DOAJ