Management: Journal for Theory and Practice Management - Info

Osnovno:
ISSN 1820-0222
prethodni naslov Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta (ISSN: 0354-8635) do 2001
izdavač(i) Fakultet organizacionih nauka
veb adresa management.fon.bg.ac.rs
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 2002
glavni urednik Mladen Čudanov
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Jove Ilića 154, 11000 Beograd
kontakt Andrej Novović
e-adresa manage@fon.bg.ac.rs
telefon 011/3950-835
Status:
kategorija časopisa K51
CEON impakt faktor 5 0,355
CrossRef/DOI Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka