PONS - medicinski časopis

Osnovno:
ISSN 1820-2411
izdavač(i) Zavod za javno zdravlje Ćuprija "Pomoravlje" u Ćupriji, podružnica Srpskog lekarskog duštva "Pomoravlje", Društvo za neuronauke "Sozercanje iz Šumadije" Kragujevac
veb adresa www.ponsjournal.info
periodičnost polugodišnje
početna godina 2004
glavni urednik Dragutin Arsić
Kontakt:
adresa uredništva M. Novakovica 78, 35230 Ćuprija
kontakt Dragutin Arsić
e-adresa redakcija@ponsjournal.info
telefon 035/8470-036, 035/8473-289
Status:
kategorija časopisa PK52
BIČ impakt faktor 5 0,074
referisan u SCIndeks
Obezbeđivanje kvaliteta:
prijava radova onlajn SCIndeks Asistent
praćenje recenziranja SCIndeks Asistent
prethodno publikovanje SCIndeks Asistent
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
zaštita od plagijarizma CrossCheck/iThenticate posredstvom SCIndeks Asistenta, proverom prihvaćenih radova
legitimnost citiranja CiteMatcher posredstvom SCIndeks Asistenta
ključne reči zasnovane na tezaurusu AKwA/KwASS posredstvom SCIndeks Asistenta