Megatrend revija - Info

Osnovno:
ISSN 1820-3159
eISSN 2560-3329
izdavač(i) Univerzitet "Megatrend", Beograd
veb adresa www.megatrendreview.naisbitt.edu.rs
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 2004
glavni urednik Biljana Stojanović, Džon Nezbit univerzitet Beograd
Kontakt:
adresa uredništva Bulevar maršala Tolbuhina 8 Novi Beograd
osoba za kontakt Mirjana Topic
e-adresa mtopic.megatrendrevija@gmail.com
telefon 011/220 31 50
fax 011/220-30-47
Status:
kategorija časopisa K51
CEON WoS IF2 0,010
CEON WoS IF5 0,014
CEON IF5 0,130
referisan u IBSS, EBSCO, GESIS
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-SA