Megatrend revija - Info

Osnovno:
ISSN 1820-3159
eISSN 2560-3329
izdavač(i) Megatrend univerzitet
veb adresa www.megatrendreview.naisbitt.edu.rs
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 2004
glavni urednik Biljana Stojanović
Kontakt:
adresa uredništva Bulevar maršala Tolbuhina 8 Novi Beograd
kontakt Mirjana Topic
e-adresa review@nezbit.edu.rs
mtopic@nezbit.edu.rs
telefon 011/220 31 50
fax 011/220-30-47
Status:
kategorija časopisa PK52, PK52
BIČ impakt faktor 5 0,176
referisan u IBSS, EBSCO, GESIS
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci