Poslovna ekonomija - Info

Osnovno:
ISSN 1820-6859
eISSN 1821-1798
izdavač(i) Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet Edukons
veb adresa educons.edu.rs/nauka/casopis-poslovna-ekonomija/
periodičnost polugodišnje
početna godina 2007
glavni urednik Slađana Čabrilo
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Vojvode Putnika 87, 21208 Sremska Kamenica
kontakt Milan Mihajlović
e-adresa redakcija@educons.edu.rs
telefon 021/489-3634, 489-3611
Status:
kategorija časopisa K51
CEON impakt faktor 5 0,105
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci