Recycling and Sustainable Development - Info

Osnovno:
ISSN 1820-7480
eISSN 2560-3132
izdavač(i) Univerzitet u Beogradu - Tehnički fakultet u Boru, Beograd
veb adresa www.rsd.tfbor.bg.ac.rs/
periodičnost godišnje
početna godina 2008
glavni urednik

Milan Ž. Trumić ORCID, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru

Osoba za kontakt:
adresa uredništva Vojske Jugoslavije br. 12, 19210 Bor
kontakt Milan Trumić
e-adresa mtrumic@tfbor.bg.ac.rs
telefon 030/421-749
Status:
kategorija časopisa K51, K51, K52
CEON WoS IF2 0,100
CEON WoS IF5 0,074
CEON IF5 0,259
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-SA