Glasnik Antropološkog društva Srbije

Osnovno:
ISSN 1820-7936
prethodni naslov Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije (ISSN: 0351-1480) do 2007
eISSN 1820-8827
izdavač Antropološko društvo Srbije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
veb adresa www.antropoloskodrustvosrbije.com/izdanja.html
periodičnost godišnje
početna godina 2008
urednik Perica Vasiljević
Kontakt:
kontakt Perica Vasiljević
e-adresa journal.anthropology@gmail.com
Status:
kategorija časopisa PK52, PK52, PK52
BIČ impakt faktor 5 0,088
Obezbeđivanje kvaliteta:
prijava radova onlajn SCIndeks Asistent
praćenje recenziranja SCIndeks Asistent
prethodno publikovanje SCIndeks Asistent
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
zaštita od plagijarizma CrossCheck/iThenticate posredstvom SCIndeks Asistenta, proverom svih podnetih radova
legitimnost citiranja CiteMatcher posredstvom SCIndeks Asistenta
ključne reči zasnovane na tezaurusu AKwA/KwASS posredstvom SCIndeks Asistenta