Bulletin of the Natural History Museum - Info

Osnovno:
ISSN 1820-9521
izdavač(i) Prirodnjački muzej
veb adresa www.nhmbeo.rs/izdanja/glasnik.65.html
periodičnost godišnje
početna godina 2008
glavni urednik Slavko Spasić
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Njegoševa 51, 11000 Beograd
e-adresa nhmbeo@nhmbeo.rs
telefon 011/3442-147, 011/3442-149
fax 011/3446-580
Status:
kategorija časopisa PK51
CEON impakt faktor 5 0,672
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci