Racionalna terapija - Info

Osnovno:
ISSN 1821-0538
eISSN 2217-8627
izdavač(i) Medicinsko društvo za racionalnu terapiju Republike Srbije
veb adresa www.medrat.edu.rs
periodičnost polugodišnje
početna godina 2009
glavni urednik Slobodan Janković ORCID, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
Kontakt:
adresa uredništva Kneza Miloša 3A, 34000 Kragujevac
kontakt Milan Novaković
e-adresa medrat@verat.net
telefon 034/368-007
Status:
kategorija časopisa PK52
BIČ impakt faktor 5 0,018
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci