Reči, Beograd - Info

Osnovno:
ISSN 1821-0686
izdavač(i) Alfa BK Univerzitet - Fakultet za strane jezike, Beograd
veb adresa fsj.alfa.edu.rs
periodičnost godišnje
početna godina 2009
glavni urednik Artea Panajotović
Kontakt:
osoba za kontakt Artea Panajotović
e-adresa reci@alfa.edu.rs
Status:
kategorija časopisa nema