Ratarstvo i povrtarstvo

Osnovno:
ISSN 1821-3944
prethodni naslov Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo (ISSN: 0354-7698) do 2009
eISSN 2217-8392
izdavač(i) Institut za ratarstvo i povrtarstvo
veb adresa www.ifvcns.rs/ratarpovrt
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 2010
glavni urednik Ana Marjanović Jeromela, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Kontakt:
adresa uredništva Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad
kontakt Tanja Vunjak, tehnički urednik
e-adresa journal@ifvcns.ns.ac.rs
telefon 021/4898-142
Status:
kategorija časopisa PK52
BIČ impakt faktor 5 0,616
referisan u EBSCO Academic Search Complete, EBSCO Discovery Service, FAO Agris, CAB Abstracts, CABI Full Text, SCIndeks
Obezbeđivanje kvaliteta:
prijava radova onlajn SCIndeks Asistent
praćenje recenziranja SCIndeks Asistent
prethodno publikovanje SCIndeks Asistent
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
zaštita od plagijarizma CrossCheck/iThenticate posredstvom SCIndeks Asistenta, proverom svih podnetih radova
legitimnost citiranja CiteMatcher posredstvom SCIndeks Asistenta
ključne reči zasnovane na tezaurusu AKwA/KwASS posredstvom SCIndeks Asistenta