Ratarstvo i povrtarstvo

Osnovno:
ISSN 1821-3944
prethodni naslov Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo (ISSN: 0354-7698) do 2009
eISSN 2217-8392
izdavač Institut za ratarstvo i povrtarstvo
veb adresa www.nsseme.com/journal.html
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 2010
urednik Ana Marjanović-Jeromela
Kontakt:
adresa uredništva Maksima Gorkog br. 30, 21000 Novi Sad
e-adresa journal@nsseme.com
telefon 021/4898-142
Status:
kategorija časopisa PK52
BIČ impakt faktor 5 0,470
Obezbeđivanje kvaliteta:
prijava radova onlajn aSEEStant
praćenje recenziranja aSEEStant
prethodno publikovanje aSEEStant
CrossRef/DOI CEON posredstvom aSEEStant-a
zaštita od plagijarizma CrossCheck/iThenticate posredstvom aSEEStant-a, proverom svih podnetih radova
legitimnost citiranja CiteMatcher posredstvom aSEEStant-a
ključne reči zasnovane na tezaurusu AKwA/KwASS posredstvom aSEEStant-a