Crimen - Info

Osnovno:
ISSN 2217-219X
izdavač(i) Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, Beograd i Institut za uporedno pravo, Beograd
veb adresa www.ius.bg.ac.rs/crimenjournal/default.htm
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 2010
glavni urednik Zoran Stojanović
Kontakt:
adresa uredništva Bul. K. Aleksandra 67, 11000 Beograd
e-adresa crimen@ius.bg.ac.rs, profstojanovic@gmail.com
Status:
kategorija časopisa K51
CEON WoS IF2 0,016
CEON WoS IF5 0,032
CEON IF5 0,221
referisan u SCIndeks, HienOnline, EBSCO, CEEOL, Electronic Journals Library (EZB)