Pravni zapisi

Osnovno:
ISSN 2217-2815
izdavač Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
veb adresa pravnifakultet.rs/pravni-zapisi.html
periodičnost polugodišnje
početna godina 2010
urednik Zoran Ivošević, Vladimir Vodinelić
Kontakt:
kontakt Jelena Jerinić
e-adresa pravni.zapisi@pravnifakultet.rs
telefon 011/2095-500
fax 011/3196-379
Status:
kategorija časopisa PK52
BIČ impakt faktor 5 0,096
Obezbeđivanje kvaliteta:
prijava radova onlajn SCIndeks Asistent
praćenje recenziranja SCIndeks Asistent
prethodno publikovanje SCIndeks Asistent
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
zaštita od plagijarizma CrossCheck/iThenticate posredstvom SCIndeks Asistenta, proverom svih podnetih radova
legitimnost citiranja CiteMatcher posredstvom SCIndeks Asistenta
ključne reči zasnovane na tezaurusu AKwA/KwASS posredstvom SCIndeks Asistenta