Civitas - Info

Osnovno:
ISSN 2217-4958
eISSN 2466-5363
izdavač(i) Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
veb adresa www.civitas.rs
periodičnost polugodišnje
početna godina 2011
glavni urednik Vladimir Njegomir
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Bulevar oslobođenja 76, 21000 Novi Sad, Vojvodina - Srbija
kontakt Sonja Dragović Sekulić, Zoran Vavan
e-adresa redakcija@civitas.rs
telefon +381 (21) 472 7884
Status:
kategorija časopisa K52, K53
CEON impakt faktor 5 0,041