Istraživanja u pedagogiji - Info

Osnovno:
ISSN 2217-7337
eISSN 2406-2006
izdavač(i) Srpska akademija obrazovanja, Beograd i Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", Vršac i Univerzitet u Nišu - Pedagoški fakultet, Vranje
veb adresa www.research.rs
periodičnost polugodišnje
početna godina 2011
glavni urednik akademik Grozdanka Gojkov
Kontakt:
osoba za kontakt dr Predrag Prtljaga
e-adresa admin@uskolavrsac.edu.rs
telefon 060/33-06-395
Status:
kategorija časopisa K51
CEON WoS IF2 0,167
CEON WoS IF5 0,080
CEON IF5 0,430
referisan u SCIndeks, DOAJ, CEEOL, ERIC
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY