Istraživanja u pedagogiji - Info

Osnovno:
ISSN 2217-7337
eISSN 2406-2006
izdavač(i) Srpska akademija obrazovanja, Beograd i Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", Vršac i Univerzitet u Nišu - Pedagoški fakultet, Vranje
veb adresa www.research.rs
periodičnost polugodišnje
početna godina 2011
glavni urednik akademik Grozdanka Gojkov
Kontakt:
osoba za kontakt dr Predrag Prtljaga
e-adresa admin@uskolavrsac.edu.rs
telefon 060/33-06-395
Status:
kategorija časopisa C1
CEON WoS IF2 0,078
CEON WoS IF5 0,200
CEON IF5 1,000
referisan u SCIndeks, DOAJ, CEEOL, ERIC
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY