Istraživanja u pedagogiji - Info

Osnovno:
ISSN 2217-7337
eISSN 2406-2006
izdavač(i) Srpska akademija obrazovanja, Beograd i Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", Vršac
veb adresa www.research.rs
periodičnost polugodišnje
početna godina 2011
glavni urednik Grozdanka Gojkov
Osoba za kontakt:
kontakt dr Predrag Prtljaga
e-adresa jpivan@hemo.net
telefon 065/33-06-395
Status:
kategorija časopisa K51
CEON WoS IF2 0,045
CEON WoS IF5 0,034
CEON IF5 0,180
CrossRef/DOI izdavač na bazi članarine
OA status indeksiran u DOAJ