Ekonomski izazovi - Info

Osnovno:
ISSN 2217-8821
eISSN 2560-4805
izdavač(i) Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar
veb adresa ei.uninp.edu.rs/
periodičnost povremeno
početna godina 2012
glavni urednik Bećir Kalač
Osoba za kontakt:
kontakt Dženis Bajramović
e-adresa ekonomski.izazovi@uninp.edu.rs