Ekonomski izazovi - Info

Osnovno:
ISSN 2217-8821
eISSN 2560-4805
izdavač(i) Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar
veb adresa ei.uninp.edu.rs/
periodičnost polugodišnje
početna godina 2012
glavni urednik Bećir Kalač
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Dimitrija Tucovića bb, Novi Pazar
kontakt Dženis Bajramović
e-adresa ekonomski.izazovi@uninp.edu.rs
telefon 0648891984
Status:
kategorija časopisa K53
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,019
referisan u CEEOL
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci