Politikon - Info

Osnovno:
ISSN 2217-883x
izdavač(i) Vojvođanska politikološka asocijacija, Novi Sad
veb adresa vojvodjanskapolitikoloskasocijacija.wordpress.com/izdavastvo/
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 2012
Kontakt:
e-adresa vpans2010@gmail.com
Status:
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,014