Geonauka - Info

Osnovno:
ISSN 2334-8119
eISSN 2334-8135
izdavač(i) Savez geodeta Srbije, Beograd
veb adresa geonauka.sgs.org.rs
periodičnost tromesečno
početna godina 2013
glavni urednik Vukan Ogrizović
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Kneza Miloša 7A, 11000 Beograd
kontakt Vukan Ogrizović
e-adresa geonauka@sgs.org.rs
telefon +38163503858
Status:
kategorija časopisa K52, K52, K52
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,109
CEON IF5 0,435
referisan u DOAJ
CrossRef/DOI izdavač na bazi članarine