Geonauka - Info

Osnovno:
ISSN 2334-8119
eISSN 2334-8135
izdavač(i) Savez geodeta Srbije
veb adresa geonauka.sgs.org.rs
periodičnost tromesečno
početna godina 2013
glavni urednik Vukan Ogrizović
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Kneza Miloša 7A, 11000 Beograd
kontakt Vukan Ogrizović
e-adresa geonauka@sgs.org.rs
telefon +38163503858
Status:
kategorija časopisa PK53, PK53, PK53
CEON impakt faktor 5 0,425
referisan u DOAJ
CrossRef/DOI Savez geodeta Srbije
OA status indeksiran u DOAJ