Hospital Pharmacology - International Multidisciplinary Journal - Info

Osnovno:
ISSN 2334-9492
eISSN 2334-9492
izdavač(i) Srpsko lekarsko drustvo
veb adresa www.hophonline.org
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 2014
glavni urednik Dragana A. Kastratović, Klinicki centar Srbije, Sluzba za klinicku farmakologiju, Beograd, Srbija
Kontakt:
adresa uredništva Dzordza Vasingtona 19, 11000 Beograd, Srbija
kontakt Prim dr Dragana A. Kastratović, dr Srđan Z. Marković
e-adresa prim.maca.kastratovic@gmail.com
srdjan0302@gmail.com
telefon +381654652211, +381642333334
Status:
BIČ impakt faktor 5 0,000
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci