Advanced Technologies - Info

Osnovno:
ISSN 2406-2979
prethodni naslov Savremene tehnologije (ISSN: 2217-9712) do 2014
izdavač(i) Tehnološki fakultet
veb adresa www.tf.ni.ac.rs/casopis-arhiva/zbornik-radova.htm
periodičnost polugodišnje
početna godina 2015
glavni urednik Ljubiša Nikolić
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Bulevar Oslobođenja 124, 16000 Leskovac
kontakt Vesna Marinković Malović
e-adresa advtechn@tf.ni.ac.rs
telefon 016/247-203
fax 016/242-859
Status:
kategorija časopisa PK53, PK53
CEON impakt faktor 5 0,115
referisan u SCIndeks