Društveni horizonti - Info

Osnovno:
ISSN 2787-0693
eISSN 2787-1207
početna godina 2021
glavni urednik Dragana Trifunović
Kontakt:
adresa uredništva Bulevar umetnosti 2a, Beograd
CEON WoS IF2 n.a.
CEON WoS IF5 n.a.
CEON IF5 n.a.