Sadržaj i osobine

U SCindeksu se referišu domaći časopisi kategorizovani kao periodične publikacije naučnog karaktera. Svi časopisi indeksiraju se sistematski "od korica do korica". Pored naslova i sažetaka radova, metapodatke u SCIndeksu čine i sve citirane reference. Velika većina članaka dostupna je u vidu punog teksta.

Metapodaci u SCIndeks u su dati u OAI PMH, Dublin Core formatu kako bi se uvećala njihova interoperabilnost i na osvovu toga vidljivost članaka na vebu.

Časopisi referisani u SCIndeksu podvrgavaju se stalnom vrednovanju s obzirom na uticajnost (impakt) u samoj bazi i dopunski u citatnim indeksima WoS. Istovremeno se prate pokazatelji tzv. bibliometrijskog kvaliteta časopisa, uglavnom izvedeni iz kriterijuma za njihovo uključivanje u WoS. Najbolji SCIndeks časopisi, odabrani prema posebnim merilima (internacionalnosti) dopunski se prate i preporučuju za referisanje izdavačima međunarodnih citatnih baza podataka.

Pre objavljivanja SCIndeks reference se detaljno raščlanjuju na sastavne delove, kako bi se mogle formatirati prema različitim izdavačkim standardima, povezati (linkovati) s primarnim izvorima ako postoje onlajn, korigovati za propuste i greške i najzad normalizovati. Svrha normalizacije je da se uveća vidljivost citiranih radova na vebu i da se obezbedi prikladna metrika za računanje uticajnosti (impakta) različitih naučnih entiteta: pojedinaca, institucija, projekata, časopisa, izdavača, naučnih skupova.

Reference u časopisima pretplaćenim na Osnovni i Prošireni paket se ne raščlanjuju, niti prikazuju u aplikaciji. Stoga se pokazatelji bibliometrijskog kvaliteta zasnivani na osobinama referenci za te časopise ne mogu generisati, niti u njima mogu biti operativne funkcije koje obezbeđuju integrisanost radova, npr. funkcija "povezani članci". Iz istog razloga takvi časopisi ne učestvuju u utvrđivanju citiranosti drugih časopisa.