Садржај и особине

У СЦиндексу се реферишу домаћи часописи категоризовани као периодичне публикације научног карактера. Сви часописи индексирају се систематски "од корица до корица". Поред наслова и сажетака радова, метаподатке у СЦИндексу чине и све цитиране референце. Велика већина чланака доступна је у виду пуног текста.

Метаподаци у СЦИндекс у су дати у OAI PMH, Dublin Core формату како би се увећала њихова интероперабилност и на освову тога видљивост чланака на вебу.

Часописи реферисани у СЦИндексу подвргавају се сталном вредновању с обзиром на утицајност (импакт) у самој бази и допунски у цитатним индексима WoS. Истовремено се прате показатељи тзв. библиометријског квалитета часописа, углавном изведени из критеријума за њихово укључивање у WoS. Најбољи СЦИндекс часописи, одабрани према посебним мерилима (интернационалности) допунски се прате и препоручују за реферисање издавачима међународних цитатних база података.

Пре објављивања СЦИндекс референце се детаљно рашчлањују на саставне делове, како би се могле форматирати према различитим издавачким стандардима, повезати (линковати) с примарним изворима ако постоје онлајн, кориговати за пропусте и грешке и најзад нормализовати. Сврха нормализације је да се увећа видљивост цитираних радова на вебу и да се обезбеди прикладна метрика за рачунање утицајности (импакта) различитих научних ентитета: појединаца, институција, пројеката, часописа, издавача, научних скупова.

Референце у часописима претплаћеним на Основни и Проширени пакет се не рашчлањују, нити приказују у апликацији. Стога се показатељи библиометријског квалитета заснивани на особинама референци за те часописе не могу генерисати, нити у њима могу бити оперативне функције које обезбеђују интегрисаност радова, нпр. функција "повезани чланци". Из истог разлога такви часописи не учествују у утврђивању цитираности других часописа.