Integritet

SCIndeks je bibliografska baza namenjena vrednovanju istraživanja na osnovu produktivnosti i uticajnosti. Produktivnost se meri brojem objavljenih radova, odnosno frakcija, dok se uticajnost procenjuje prebrojavanjem citata. Obe vrste indikatora mogu biti kontaminirani ili čak sasvim invalidirati nekompetentnim ili nečasnim ponašanjem, kao i nesavesnim uređivačkim postupcima.

U cilju zaštite validnosti SCIndeksa i zaštite integriteta urednika i časopisa u održavanju SCIndeksa sledeće mere se preduzimaju na rutinskoj osnovi:

Prevencija plagijarizma. To se čini pomoću softvera iThenticate, posredstvom servisa CrossCheck. Urednici biraju da li će proveri podvrgavati sve podnete rukopise ili samo radove prihvaćene za objavljivanje.

Prevencija dupliranja. Za to se koristi sopstvena alatka (DeDuplicator) kojom se proverava da li je podneti rukopis već objavljen ili istovremeno ponuđen nekom drugom SCIndeks časopisu. Sistem je osetljiv i za radove bliske duplikatu. Urednici oba (ili više) časopisa se obaveštavaju i pozivaju da reše slučaj dogovorno.

Legitimnost citata. Tokom procesa normalizacije referenci duplirani citati se eliminišu. Urednici se upozoravaju na postojanje sumnje na instrumentalno citiranje, čiji je cilj naduvavanje impakta drugim časopisima. Cirkularno citiranje (citatni karteli) se sistematski nadzire i obeshrabruje.

Promovisanje dobre uređivačke prakse. Urednici se redovno informišu o inovacijama u načinu recenziranja i drugim aspektima uređivačkog rada relevantnima za kvalitet i ugled časopisa. Savetuju se kako da reše pitanja vezana za zloupotrebe sa strane autora, objavljivanje ispravki, i politike povlačenja radova, sve u skladu sa međunarodnim standardima i nacionalnim propisima. Povučeni radovi se ne brišu, već samo linkovima povezuju s objavljenim retrakcijama.

Zaštita reputacije časopisa. Urednici se redovno informišu o tzv. predatorskim časopisima i izdavačima lažnih impakt faktora. To se čini kako bi se urednicima pomoglo da izbegnu oglašavanje koje može da nanese štetu ugledu njihovih časopisa u očima potencijalnih autora i korisnika. U časopisima koji se uređuju pod SCIndeks Asistentom autori i uredništava se posredstvom posebne aplikacije (Mind the Trap) upozoravaju na postojanje nelegitimnih referenci u rukopisima, bilo da je reč o citiranju radova koji su opozvani ili citiranju predatorskih časopisa.

Strateško pozicioniranje časopisa. Urednicima se pomaže u definisanju publicističke politike, kako bi strategijski optimalno pozicionirali svoje časopise u okviru nacionalnog/regionalnog i evropskog izdavačkog konteksta. Pored toga, pružaju im se informacije o potencijalnoj bazi njihovih autora i recenzenata, praznim nišama na tržištu znanja, rivalskim takmacima, itd.