Integracija

SCIndeks je integrisan sa servisom MojAsistent, sistemom za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa. MojAsistent podržava sve aktivnosti te vrste, od kreiranja stranice časopisa, preko prijavljivanja rukopisa, praćenja recenzentskog procesa, vođenja administracije i čuvanja evidencije, do donošenja konačnih uredničkih odluka i publikovanja svezaka na sopstvenoj veb stranici.

SCIndeks je povezan s Repozitorijumom punog teksta radova, gde se časopisi trajno deponuju u elektronskom obliku. Kao funkcionalni deo SCIndeksa Repozitorijum omogućava korisnicima pristup punom tekstu radova koji su prethodno locirani pretraživanjem. Više informacija o Repozitorijumu dostupno je na https://scindeks-repozitorijum.ceon.rs.

Indeksirani časopisi su povezani s Bibliometrijskim izveštajem o časopisima (BIČ) gde se nude rezultati njihove evaluacije. Časopisi se u BIČ-u rangiraju s obzirom na brojna merila uticajnosti (impakta) i bibliometrijskog kvaliteta. BIČ se objavljuje jednom godišnje. Dostupan je na https://scindeks-bic.ceon.rs.

Citirani radovi koji potiču iz inostranih časopisa povezani su s punim tekstom tih radova ako su dostupni posredstvom sistema CrossRef. Pristup je omogućen pod uslovom da je korisnik istovremeno pretplatnik nekog servisa koji indeksira određeni časopis. U Srbiji pristup je omogućen svim ovlašćenim korisnicima sistema KoBSON. Više informacija o KoBSON-u dostupno je na http://kobson.nb.rs. Ako pun tekst referisanog članka korisniku nije dostupan, može se poslužiti njegovim sažetkom u bazama MEDLINE, ChemPort ili MathSciNet, s kojima su reference u SCIndeksu takođe povezane.

Naslovi knjiga/monografija koje su citirane u SCindeksu, a postoje u fondovima biblioteka Srbije povezani su sa odgovarajućim zapisima u Virtuelnoj biblioteci Srbije. Više informacija o Virtuelnoj biblioteci Srbije dostupno je na http://www.vbs.rs/cobiss.

Više detalja o integrisanosti SCIndeksa dato je u opisu dijagrama na Početnoj stranici.