Održavanje i dalji razvoj

Održavanje. SCIndeks se dopunjuje jednom nedeljno. Svi metapodaci izuzev citiranih referenci postaju vidljivi u SCIndeksu neposredno nakon pridruživanja analitičkim datotekama. Puni tekstovi članaka postaju vidljivi istovremeno sa metapodacima. Citirane reference se pridružuju naknadno, tek nakon što se njihova obrada u potpunosti privede kraju. Obrađene reference se pridružuju člancima jednom tromesečno.

Postupak ažuriranja nalaže proveru, korigovanje i normiranje nekih informacija već publikovanih u SCIndeksu. Zbog toga je SCIndeks podložan promenama u procesu održavanja. Ispravke te vrste se publikuju bez upozorenja.

Dalji razvoj. SCIndeks se neprestano unapređuje kako bi udovoljio narastajućim potrebama raznih kategorija korisnika. Izdavač će stoga pozdraviti svaku sugestiju za unapređenje SCIndeksa. Poruke te vrste kao i zahtevi za dopunskim informacijama, upućuju se elektronskom poštom Timu za razvoj SCIndeksa neposredno. Komentari se mogu dostavljati i anonimno.

Više o održavanju i daljem razvoju SCIndeksa dostupno je na sajtu izdavača.