Kontrola kvaliteta

U održavanju SCIndeksa, posebna pažnja se posvećuje kontroli kvaliteta. Časopisima koji pretplaćuju napredne pakete obezbeđuje se dodela DOI znaka (CrossRef) i servis za detekciju plagijarizma (CrossCheck). Pored toga njima su na raspolaganju tri softverske alatke, posebno konstruisane da obezbede kontrolu kvaliteta članaka:

Dodela standardnih ključnih reči

Za dodelu ključnih reči autorima i urednicima je od pomoći alatka nazvana Keywords Assignment Support System (KwASS). Ključne reči se generišu automatski pomoću softverske alatke pod nazivom nazvan AKwA (Automatic Keywords Assignment). AKwA obrađuje engleske naslove i sažetke radova da bi im dodelila deskriptore najveće infomativnosti koje ekstrahuje iz nekog od desetak međunarodnih rečnika ili tezaurusa, odabranih od strane urednika. Ekstrahovane ključne reči se zatim nude autoru, koji ih prihvata ili odbacuje, odnosno zamenjuje pomoću dodatnog alata nazvanog KeFiR: Keywords Final Refinement. Dodela ključnih reči na ovaj način bitno doprinosi vidljivosti rada na internetu.

Saglasnost citata i referenci

Puna saglasnost između citata u tekstu i popisa referenci obezbeđuje se pomoću posebne alatke pod nazivom CiteMatcher. CiteMatcher obrađuje tekst članka, pronalazi citate koji nisu navedeni u popisu referenci i obrnuto i prikazuje ih u prikladnom izveštaju. Autor ili uredništvo zatim koriste te informacije da bi otklonili omaške intervencijama, bilo u tekstu članka, bilo u referencama. Nesaglasnost između citata i referenci smatra se važnim simptomom lošeg rada i površnog istraživanja.

Standardnost citiranja

Poseban alat nazvan RefFormatter koristi se da dovede reference u puni skladu sa citatnim stilom po izboru urednika. Obrada uključuje operacije automatskog sparivanja referenci s njihovim originalima, kako su navedeni u nekoj od pouzdanih normativnih baza, kao što su CrossRef ili Medline. Tokom ove dopunskih operacija reference se raščlanjuju na sastavne delove (autor, naslov, itd) da bi se korigovale, nadopunile nedostajućim elementima i preoblikovale kako bi se zadovoljio odabrani citatni standard. Reference koje RefFormatter ne locira ni u jednoj od normativnih baza ostavljaju se korisniku da ih formatira poluautomatski. Korišćenje nestandardnih prikaza referenci ili primena različitih standarda u radovima istog časopisa smatra se jasnim znakom lošeg uređivanja.