Kontrola kvaliteta

U održavanju SCIndeksa, posebna pažnja se posvećuje kontroli kvaliteta. Časopisima koji pretplaćuju napredne pakete obezbeđuje se dodela DOI znaka (CrossRef) i servis za detekciju plagijarizma (CrossCheck). Pored toga njima su na raspolaganju tri softverske alatke, posebno konstruisane da obezbede kontrolu kvaliteta članaka:

Dodela standardnih ključnih reči

Za dodelu ključnih reči autorima i urednicima je od pomoći alatka nazvana Keywords Assignment Support System (KwASS). Ključne reči se generišu automatski pomoću softverske alatke pod nazivom AKwA (Automatic Keywords Assignment). AKwA obrađuje engleske naslove i sažetke radova da bi im dodelila deskriptore najveće infomativnosti koje ekstrahuje iz nekog od desetak međunarodnih rečnika ili tezaurusa, odabranih od strane urednika. Ekstrahovane ključne reči se zatim nude autoru, koji ih prihvata ili odbacuje, odnosno zamenjuje pomoću dodatnog alata nazvanog KeFiR: Keywords Final Refinement. Dodela ključnih reči na ovaj način bitno doprinosi vidljivosti rada na internetu.

Saglasnost citata i referenci

Puna saglasnost između citata u tekstu i popisa referenci obezbeđuje se pomoću posebne alatke pod nazivom CiteMatcher. CiteMatcher obrađuje tekst članka, pronalazi citate koji nisu navedeni u popisu referenci i obrnuto i prikazuje ih u prikladnom izveštaju. Autor ili uredništvo zatim koriste te informacije da bi otklonili omaške intervencijama, bilo u tekstu članka, bilo u referencama. Nesaglasnost između citata i referenci smatra se važnim simptomom lošeg rada i površnog istraživanja.

Standardnost citiranja

Poseban alat nazvan RefFormatter koristi se da dovede reference u puni sklad sa citatnim stilom po izboru urednika. Obrada uključuje operacije automatskog sparivanja referenci s njihovim originalima, kako su navedeni u nekoj od pouzdanih normativnih baza, kao što su CrossRef ili MEDLINE. Tokom ovih dopunskih operacija reference se raščlanjuju na sastavne delove (autor, naslov, itd) da bi se korigovale, nadopunile nedostajućim elementima i preoblikovale kako bi se zadovoljio odabrani citatni standard. Reference koje RefFormatter ne locira ni u jednoj od normativnih baza ostavljaju se korisniku da ih formatira poluautomatski. Korišćenje nestandardnih prikaza referenci ili primena različitih standarda u radovima istog časopisa smatra se jasnim znakom lošeg uređivanja.

Sprečavanje nelegitimnog citiranja

Da bi se autori zaštitili od nesvesnog citiranja nelegitimnih referenci, u časopisima koji se uređuju pod SCIndeks Asistentom koristi se posebna alatka pod nazivom Mind the Trap, koja autore upozorava na postojanje takvih referenci u njihovim rukopisima. Mind the Trap procesira popis referenci svakog rukopisa i vidno označava one koje su navedene na njegovoj "crnoj listi". Lista obuhvata preko 10.000 nelegitimnih (opozvanih) radova i preko 30.000 lažnih, predatorskih i spornih časopisa. Crna lista Mind the Trap-a se ažurira godišnje. Rezultati obrade pomoću Mind the Trap-a se pridružuju članku da bi se upotrebili kasnije, u toku recenzentskog postupka. Odluka o tome da li označene reference treba isključiti s popisa referenci u odeljku Literatura (i istovremeno iz tela samog članka) ili ih zadržati ostavlja se autorima radova.

Vrednovanje recenzenata

U časopisima koji se uređuju pod SCIndeks Asistentom recenzenti se vrednuju na standardan način, kako od strane uredništva tako i od strane samih autora rukopisa. U tu svrhu koristi se softverska alatka pod nazivom Reviewing Reviewers. Koristeći onlajn upitnik autori ocenjuju svaku recenziju, odgovarajući na standardna pitanja o tome koje delove/aspekte rada i u kojoj meri su unapredili zahvaljujući intervencijama i sugestijama recenzenta. Postupak ocene recenzenta od strane autora je dvostruko slep. Ista alatka kvantifikuje i akumulira rezultate svih angažovanih recenzenata i generiše godišnji izveštaj koji uredništvo koristi u postupku obuke i izbora recenzenata.