Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:11
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:9
članak: 1 od 1  
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2018, vol. 66, br. 3, str. 185-209
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
doi:10.5937/AnaliPFB1803185D

Creative Commons License 4.0
Robert Bork i problem sudske diktature
Institut za evropske studije, Beograd

e-adresa: mdjurkov@gmail.com

Projekat

Srbija u procesima evropskih integracija: globalni kontekst, institucije, identitet (MPNTR - 179014)

Sažetak

Autor ovog članka se bavi problemom sudske diktature. U pitanju je tendencija sudske vlasti u zapadnim zemljama, a pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), da uzurpira i nelegalno preuzima ingerencije zakonodavne vlasti. Sudije to rade da bi promovisale antitradicionalne levičarske vrednosti. Autor posebno izdvaja rad sudije Roberta Borka koji je pokazao kako se istovremeno odvijaju oba ta procesa i kako veliku ulogu sudije imaju u takozvanim kulturnim ratovima. Detaljno se obrađuju metodi i slučajevi u kojima je Vrhovni sud SAD u poslednjih sedamdeset godina menjao vrednosni, politički pa i ustavni sistem SAD, donošenjem neustavnih odluka. Na kraju se predstavlja i tzv. originalističko tumačenje sudske prakse za koje se Bork zalagao.

Ključne reči

sudije; sudska diktatura; levica; Robert Bork; originalizam

Reference

Bickel, A.M. (1962) The least dangerous branch: The Supreme Court at the bar of politics. Bobbs-Merrill
Bork, R. (1990) The Tempting of America. New York: A Touchstone Books
Bork, R. (2002) Courts and the culture wars. u: Watson B.C.S. [ur.] Courts and the Culture Wars, Minneapolis: Lexington Books
Bork, R. (2003) Coercing virtue: The worldwide rule of judges. Washington: AEI
Bork, R., ur. (2005) A country i do not recognize. Stanford: Hoover Institution Press
Đurković, M. (2001) Poredak, moral i ljudska prava. Beograd: Institut za evropske studije
Đurković, M. (2012) Ideologija, partije i međunarodni odnosi. Beograd: IPS
Eastland, T. (2005) A court tilting against religious liberty. u: Bork R. [ur.] A Country I do not Recognize, Stanford: Hoover Institution Press
Eastman, J. (2002) Stare decisis: Conservatism's one way ratchet problem. u: Watson B.C.S. [ur.] Courts and the Culture Wars, Minneapolis: Lexington Books
Erler, E.J. (2002) The California Supreme Court in the culture wars: A case study in judicial failure. u: Watson B.C.S. [ur.] Courts and the Culture Wars, Minneapolis: Lexington Books
Graglia, L.A. (2005) Constitutional law without the constitution: The Supreme Court's remaking of America. u: Bork R. [ur.] A Country I do not Recognize, Stanford: Hoover Institution Press
Hirschl, R. (2004) Towards juristocracy: The origins and consequences of the new constitutionalism. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
Holland, K., ur. (1991) Judicial activism in comparative perspective. London: Palgrave Macmillan
Hunter, J.D. (1992) Culture wars: The struggle to define America. New York: Basic books
Mcdowel, G.L. (2005) The perverse paradox of privacy. u: Bork R. [ur.] A Country I do not Recognize, Stanford: Hoover Institution Press
Neuhaus, R.J., i dr. (1996) The end of democracy? Introduction. First Things Magazine, 9
o'reilly B. (2006) Culture Warrior. Portland: Broadway Books
Pinelli, C. (2009) Gouvernement des Judges. u: Petite Histoire du Terme, www.umk.ro/images/documente/publicatii/masarotunda2009/13_gouvernement.pdf, 12. februar 2018
Quirk, W., Bridwell, R. (1995) Judicial dictatorship. New Jersey: Transaction Publishers
Šmit, K. (2001) Politička teologija. u: Đuretić Jagoš, Samardžić Slobodan [ur.] Norma i odluka - Karl Šmit i njegovi kritičari, Beograd: Filip Višnjić, str. 91-96
Tate, N., Vallinder, T., i dr. (1997) The global expansion of judicial power. New York: New York University Press
Vieira, N., Gross, L. (1998) Supreme Court appointments: Judge bork and the politicization of senate confirmations. Carbondale, Illinois: Southern Illinois University Press
Walker, G. (2002) Religious freedom without religious neutrality: Our once and future constitutional common sense. u: Watson B.C.S. [ur.] Courts and the Culture Wars, Minneapolis: Lexington Books
Watson, B.C.S., ur. (2002) Courts and the culture wars. Minneapolis: Lexington Books
Whittington, K.E. (2002) The death of the legalized constitution and the spectre of judicial review. u: Watson B.C.S. [ur.] Courts and the Culture Wars, Minneapolis: Lexington Books
Wolfe, C. (2006) From constitutional interpretation to judicial activism: The transformation of judicial review in America. Heritage Foundation Report, http://www.heritage.org/node/16876/print-display, 18. mart 2018