Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:6
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2018, vol. 66, br. 3, str. 250-267
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
doi:10.5937/AnaliPFB1803250K

Creative Commons License 4.0
Nepoštovanje ustavnosti u oblasti oporezivanja zarada u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: skostic@ius.bg.ac.rs

Sažetak

Ovaj rad se bavi problemima koji proizlaze iz nepoštovanja koncepta bruto zarade prilikom propisivanja olakšica poslodavcima na terenu poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u Srbiji. Autorova istraživanja pokazuju da su takve mere prouzrokovane široko rasprostranjenim verovanjem da previsoke stope poreza i doprinosa na zarade u Srbiji ključno doprinose problemu hronične nezaposlenosti, pri čemu se starao da argumentovano razvrgne tu 'iluziju'. U radu se pokazuje da je sklonost srpskog zakonodavca, uočena pre više od jedne decenije, da pruža olakšice poslodavcima na teret zarade koja pripada zaposlenom u suprotnosti ne samo sa zahtevom za postojanjem jedinstvenog pravnog sistema Srbije već vodi i kršenju većeg broja prava izričito zagarantovanih Ustavom Srbije (pravo na imovinu, pravo na socijalno obezbeđenje, pravo na pravičnu naknadu) i odredbe člana 1 Protokola 1 uz Konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Altiparmakov, N., 'Da li su fiskalni nameti na zarade u Srbiji regresivni', FS Istraživački papir 13/03, http://www.fiskalnisavet.rs/doc/istrazivacki-radovi/da_li_su_fiskalni_na meti_na_zarade_u_srbiji_regresivni.pdf, 17. avgust 2018.
Arandarenko, M., Vukojević, V., Labor Costs and Labor Taxes in the Western Balkans, World Bank, 2008.
Arsić, M., Ranđelović, S., Ekonomija oporezivanja - teorija i politika, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2017.
European Commission, Commission Staff Working Paper - Analytical Report - Accompanying the Document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Commission Opinion on Serbia’s Application for Membership of the European Union {COM(2011) 668}, SEC(2011) 1208, Brussels 2011.
Fiskalni savet Republike Srbije, Fiskalna kretanja u 2017. godini i preporuke za 2018. godinu, Beograd 2017.
Ilić Popov, G., Kostić, S., ‘Government Amends Employment, Personal Taxes’, Tax Notes International 7/2006.
IMF, Country Report Serbia No. 13/207, 2013 Article IV Consultation, Selected Issue Paper, Washington D.C. 2013, https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13207.pdf, 17. avgust 2018.
Kostić, S., 'Poreski tretman prihoda koje ostvare upućeni zaposleni po osnovu svog rada koji obavljaju na teritoriji Republike Srbije', Pravo i privreda 9-12/2008.
Krstić, G., ‘Why Income Inequality is so High in Serbia: Empirical Evidence and a Measurement of the Key Factors’, Economic Annals LXI(210)/2016.
Krstić, G. (ed.), The Shadow Economy in Serbia - New Findings and Recommendations for Reform, USAID Business Enabling Project, Belgrade 2013.
Krstić, G., Radulović, B., 'Shadow Economy in the Business and Enterpreneurial Sector', Formalizing the Shadow Economy in Serbia - Policy Measures and Growth Effects (eds. G. Krstić, F. Schneider), Springer Open, 2015.
Popović, D., Poresko pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2017.